Tổng giám đốc Chế Minh Chương cùng Đoàn công tác số 5, Ban tuyên giáo TW đi thăm quần đảo trường sa.

 

 

 

 

 

Đảo đá tây B

Bến cảng Quần đảo Trường Sa

Máy bay Tuần Tra trên quần Đảo Trường Sa

Mốt số hình ảnh Tầu khánh hòa 01 - đưa đoàn công tác số 5 đi thăm Trường Sa