KHUNG NỒI HƠI VÀ TƯỜNG NỒI HƠI
1 Khung lò hơi - nồi hơi
khung lò một kết cấu kim loại dùng để treo hoặc đỡ tất cả các phần tử của lò. Khung lò gồm có các cột chính, phụ đặt trên hệ thống móng và được nối với nhau bằng các dầm. Ngoài ra còn các hệ thống treo đỡ dàn ống quá nhiệt, bộ hâm nước, bộ sấy không khí, toàn bộ sàn thao tác để phục vụ cho công nhân làm việc ở vị trí cao và ở các chỗ cần kiểm tra theo dõi , quan sát tro bụi.
khung lò hơi thường làm bằng các thanh thép chữ I, V, U đơn hoặc các thanh này ghép lại với nhau. Các kết cấu treo và đỡ phải đảm bảo sao cho các phần thử của lò hơi có thể dịch chuyeern được khi bị dãn nở nhiệt. Kết cấu khung lò được chỉ trên 4.1

kết cấu khung lò hơi
                                                Hình 1 : Kết cấu khung lò hơi
2. Tường lò hơi - nồi hơi
Tường lò có nhiệm vụ ngăn cách các phần tử được đốt nóng của lò hơi với môi trường xung quanh nhằm giảm bớt  tổn thất nhiệt do tỏa ra môi trường xung quanh, đồng thời hạn chế việc đốt nóng quá mức không khí ở chung quanh nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân vận hành, mặt khác nó còn có nhiệm vụ ngăn cản việc lọt gió lạnh ở ngoài vào trong buồng lửa và đường khói.
trong tiêu chuẩn vận hành, để đảm bảo an toàn cho công nhân vận hành, nhiệt độ không khí ở khu làm việc phải nhỏ hơn 50 độ C . Vì vậy tường lò hơi phải cách nhiệt tốtđảm bảo điều kiện nhiệt độ mặt ngoài của tường lò hơi không được vượt quá 50oc . Thông thường, tường lò tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa và dòng khói, chịu tác dụng phá hủy do mài mòn của tro bay, ăn mòn của xỉ nên tường lò được cấu trúc gồm 3 lớp được biểu diễn trên hình 4.2. lớp trong cùng là vật liệu chịu lửa, xấy bằng gạch chịu lửa, chịu được tác dụng của nhiệt độ cao, ăn mòn và mài mòn của xỉ. Lớp thứ 2 là vật liệu cách nhiệt, có tác dụng cách nhiệt và ngoài cùng là lớp tôn mỏng vừa có tác dụng bảo vệ lớp cách nhiệt vừa có tác dụng trang trí.

 
Hình 2 : tường lò hơi
1.là lớp gạch chịu nhiệt
2. là lớp vật liệu cách nhiệt
3.là lớp kim loại bảo vệ
4. ống sinh hơi
tường lò hơi

- Vật liệu chịu lửa : ở lò hơi thường dùng các loại vật liwwuj chịu lửa như : Samot, Cromit. Yêu cầu đối với vật liệu chịu lửa là độ chịu lửa, độ bền nhiệt, độ chịu xỉ cao.
- Độ chịu lửa : là khả năng chịu được nhiệt độ cao ( trên 1500oC ) tức là vẫn giữ được các tính chât cơ học và vật lý ở nhiệt đọ cao.
- Độ bền nhiệt : là khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ nhiều lần mà không bị thay đổi về cấu tạo và tính chất.
- Độ chịu xỉ : là khả năng chịu được sự mài mòn và ăn mòn hóa học của xỉ.
samot là vật liệu được sử dụng nhiều vì có sẵn trong tự nhiên, rẻ tiền, có thể chịu được nhiệt độ từ 1730 , thường được sản xuất ra dưới dạng bột hoặc gạch có kích thước tiêu chuẩn.
Cromit có thể chịu nhiệt độ đến 2000oC, đăt tiền, thường dùng trong lò hơi owrdangj bột để làm vữa trát lên một phần dàn ống của buồng lửa ( nagng vòi phun ) để tạo thành dai cáy của lò
Ở những vùng xó nhiệt độ cao hơn ( 1500oC - 2000oC ) cần phải dùng Zirconi, loại này có độ chịu lửa cao nhưng đăt tiền
+ Vật liệu cách nhiệt : Yêu ccaafu đối với vật liệu là có hệ số dẫn nhiệt thấp và hệ số này giữ không đỏi trong quá trình làm việc, ngoiaf ra còn đòi hỏi về độ bền về cơ, độ bền nhiệt và độ xốp.Thường vật liệu cách nhiệt có hệ số dẫn nhiệt bằng khoảng 0.03 đến 0,25W/moC. Hệ số dẫn nhiệt của cật liệu cách nhiệt phụ thuộc vào bản chất, cấu trúc của chúng và có thể thay đổi theo nhiệt độ. Khí bị ẩm, hệ số dẫn nhiệt của vật kiệu cách nhiệt tăng lên, nghĩa là tác dụng cách nhiệt giảm xuống.
Các loại vật liệu cách nhiệt hiện nay thường dùng là : Amiang, Diatonit, bông thủy tinh
+ Amiang là vật iệu có cấu tạo dang sợi vải, bìa , dây, bột, thường được dùng ở những nơi có nhiệt độ từ 100 đến 500 độ C. Hệ số dẫn nhiệt của Amiawng trong khoảng từ 0,12 đến 0,14 W/m0C
+ Bông thủy tinh ( bông khoáng ) : gồm những sợi thủy tinh do nấu chảy đá khoáng, xỉ hay thủy tinh, có thể sử dụng ở những vừng có nhiệt độ đến 600oC.Hệ số dẫn nhiệt của bông thủy tinh phụ thuộc vào bề dày của sợi, độ nén của sợi, dao động trong khoảng từ 0,0490 đến 0,0672W/m0c
+ Điatonit : là loại vật liệu cách nhiệt có thể chịu được nhiệt độ đến 1000độ C tuy nhiên ở nhiệt độ cao thì hệ số dẫn nhiệt bị giảm nhiều, dó đó thường dùng ở nhiệt độ thấp hơn dưới dạng gạch hoặc bột như samot