HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MỀM
 

 

 

1. Khái niệm về nước sử dụng cho nồi hơi:
Trong lĩnh vực nồi hơi, người ta dùng 2 khái niệm:
- Nước cấp (Feed water): nước đưa vào nồi hơi, thường là nước ngưng (nước hồi) do hơi bão hòa mất nhiệt ngưng tụ thành nước và lượng nước bổ sung do thất thoát trong quy trình chuyển hóa giữa thể lỏng và hơi của nước.
- Nước nồi hơi (Boiler water): nước trong nồi hơi.
Dễ dàng thấy rằng, nước nồi hơi không đạt yêu cầu mới là dấu chỉ xảy ra cáu cặn và hiện tượng mòn ống nhưng đối tượng xử lý lại là nước cấp vào lò chứ không phải nước nồi hơi.

2. Tại sao cần phải xử lý nước cấp nồi hơi?
a.   Tổng quát:
- Nồi hơi là thiết bị sản xuất hơi bão hòa mang nhiệt đến nơi sử dụng, trong đó hơi bão hòa chỉ là chất tải nhiệt; nên nước dùng cho nồi hơi không nhất thiết phải là nước sạch theo quy định của Bộ Y tế (QCVN 02-2009/BYT); hơn nữa, cho dù là nước sạch đạt tất cả các chỉ tiêu đi nữa, cũng không thể dùng trực tiếp cho nồi hơi mà không xử lý. Bởi lẽ, mục tiêu của việc xử lý nước nồi hơi không nhằm bảo vệ sức khỏe con người (loại trừ các độc tố gây nguy hại cho sức khỏe) mà nhằm bảo vệ thiết bị nồi hơi (cáu không đóng và ống không mòn), đưa đến an toàn cho người sử dụng; và kết quả lớn kèm theo là giảm tiêu hao nhiên liệu (với chi phí khá lớn, làm cho các nhà kinh doanh không thể không quan tâm).
- Mục tiêu "cáu không đóng và ống không mòn" nghe rất cụ thể nhưng không thể kiểm tra thường xuyên được; dấu chỉ để đạt được mục tiêu đó là nước (trong) nồi hơi đạt yêu cầu. Từ đó, đưa ra yêu cầu về nước cấp nhằm hỗ trợ.
 
Chỉ tiêu nước mềm cần đạt được sau xử lý nước mềm  
  Chỉ tiêu/ Item Giá trị /Value Giới hạn kiểm soát/Target
1 Chỉ số pH/ pH   6.5 - 8.5
2 Độ cứng/ Hardness (mg/l)
Là một trong các nguyên nhân gây cáu cặn trong nồi hơi
  <3
3 Tổng chất rắn hòa tan TDS/ Total dissolved solids TDS (mg/l)
Là một trong các nguyên nhân gây cáu cặn trong nồi hơi
  <500
II Chỉ số nước nồi hơi yêu cầu  
  Chỉ tiêu/ Item Giá Trị /Value Giới hạn kiểm soát/Target
1 Chỉ số pH/ pH   10.5-12
2 Độ cứng/ Hardness (mg/l)
Là một trong các nguyên nhân gây cáu cặn trong nồi hơi
  <5
3 Tổng chất rắn hòa tan TDS/ Total dissolved solids TDS (mg/l)
Là một trong các nguyên nhân gây cáu cặn trong nồi hơi
  <3000

 [ http://noihoidonganh.com/phu-kien-ap-luc/he-thong-lam-mem-nuoc.html  ]

​Liên hệ với chúng tôi : 024.39610170 / 024.39611397 / 024.39610022

Hình ảnh


Hệ thống xử lý nước

Hệ thống xử lý nước

Hệ thống xử lý nước

Hệ thống xử lý nước

Hệ thống xử lý nước

Video