NỒI HƠI TẬN DỤNG NHIỆT TỪ NỒI HƠI ĐỐT RÁC THẢI
 
1. Nồi đốt rác
- Lò đốt 2 cấp: sơ cấp và thứ cấp.
- Nhiệt độ buồng đốt sơ cấp dao động từ 650 đến 850 độ C
- Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp dao động 850 đến 1.150 độ C.
- Thời gian lưu khói trên 2 giây.
- Nhiệt độ khói thải cấp cho lò hơi tận dụng nhiệt từ 650 đến 850 độ C.
- Lưu lượng khí thải nhỏ nhất: 1.000kg/giờ. Lưu lượng này tùy thuộc vào năng suất rác cần đốt và loại rác đem đốt.
 
2. Nồi hơi / Lò hơi
- Nồi hơi tận dụng nhiệt từ lò đốt rác có năng suất sinh hơi từ: 100 kg/giờ trở lên. Sản lượng lớn nhất dự tính 6.000 kg/giờ.
- Áp suất bão hòa lớn nhất: 8bar.
- Nồi hơi gồm buồng đốt, các bộ phận trao đổi nhiệt đối lưu.
 
3. Hệ thống xử lý khói thải sau đuôi lò (tùy theo vào loại rác được đốt)
- Hệ thống này gồm thiết bị hấp phụ kiểu ướt cùng hệ thống bể, bơm, dàn,…
- Thiết bị tách lọc bụi, và sục bụi, hấp phụ kiểu ướt
- Quạt và hệ thống ống khói.
Hệ thiết bị này phù hợp hơn nếu được áp dụng tại các làng nghề mà loại rác ít độc hại như: mây tre, gỗ, rác công nghiệp ít độc hại,... Trong trường hợp nhu cầu về nhiệt nhỏ, các hộ có thể tích hợp lò đốt rác thải làng nghề với các thiết bị sấy để tận dụng nhiệt thừa của khói thải.
Ghi chú: Trên đây là thông số tham khảo do Công ty Cổ phần Thiết bị áp lực Đông Anh đưa ra cho các loại Nồi hơi đốt rác tiêu chuẩn thông dụng. Các nồi hơi có thông số khác sẽ được thiết kế, chế tạo và cung cấp theo yêu cầu đặt hàng.

Liên hệ với chúng tôi : 024.39611397 / 024.39610022

Hình ảnh


Nồi hơi cho hệ thống đốt rác NM Honda Vĩnh Phúc

Nghiệm thu tại xưởng nồi hơi tận dụng nhiệt MN Honda

Nồi hơi tận dụng nhiệt

Nồi hơi tận dụng nhiệt

Hệ thống nồi hơi tận dụng nhiệt cho NM Yamaha

Hệ thống Nồi hơi đốt rác lắp đặt cho NM Honda Vĩnh Phúc

Nghiệm thu hệ thống nồi hơi tận dụng nhiệt tại NM Honda Hà Nam mở rộng

Bàn giao nồi hơi tận dụng nhiệt NM Honda Hà Nam mở rộng

Bàn giao nồi hơi tận dụng nhiệt cho ht đốt rác NM Honda Hà Nam mở rộng

HỆ THỐNG NỒI HƠI ĐỐT RÁC TẬN DỤNG NHIỆT ĐƯỢC THIẾT KẾ, CHẾ TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP LỰC ĐÔNG ANH LẮP ĐẶT CHO HONDA HÀ NAM

HỆ THỐNG NỒI HƠI ĐỐT RÁC TẬN DỤNG NHIỆT ĐƯỢC THIẾT KẾ, CHẾ TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP LỰC ĐÔNG ANH LẮP ĐẶT CHO HONDA HÀ NAM

Video