CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊÁP LỰC ĐÔNG ANH

Tên đầy đủ    :   Công ty Cổ phần Thiết bị Áp lực Đông Anh
Tên giao dịch:   Dong Anh Pressure Equipment J.S company
Tên viết tắt   :   DPE.,JSC
Mã số thuế    :   0101341366
Trụ sở chính :   Km 3 , Quốc lộ 3, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại     :  +84-24-39610170 

Di động          : 0979208509 - 0961568199 - 098 1851268

E-mail           :   info@noihoidonganh.com
Website         :   http://noihoidonganh.com

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI