Thành tựu đạt được:
Trong suốt quá trình phát triển định hướng thương hiệu bền vững, DPE đã đạt được những thành tựu nhất định:

 - 2006-2009: ISO 9001÷2000
 - 
2008: danh hiệu Doanh nghiệp Việt Nam vàng
 - 
2008: Cúp vàng sản phẩm, dịch vụ xuất sắc
 - 2009: Cúp vàng sản phẩm, dịch vụ xuất sắc lần II
 - 2009: Thành tích tham gia Hội chợ quốc tế Hà Nội
 - 2009: Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển
 - 2013: ISO 9001÷2000 tích hợp ISO 3834
 - 2014: Top 100 Thương hiệu Doanh nghiệp xuất sắc do người tiêu dùng bình chọn

Hình ảnh


Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Sản phẩm dịch vụ xuất sắc

Bằng khen hoạt động

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Thành tích đạt được

Video