1.     Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Thiết bị áp lực Đông Anh:


 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÁC PHÒNG BAN
Hội đồng quản trị: 03 Thành viên

Chủ tịch HĐQT: Chế Minh Chương
Ủy viên:      
            -        Nguyễn Thị Tâm
            -        Nguyễn Thị Oanh      
                          
Ban Tổng giám đốc điều hành:  
Tổng giám đốc: Chế Minh Chương
Giám đốc: Nguyễn Thị Tâm

Các phòng quản lý:
Bộ phận hành chính: 
Bộ phận văn phòng Điện thoại: 024.39610170
Bộ phận kinh doanh Điện thoại: 024.39611397
Bộ phận kế toán Điện thoại: 024.22171944
 
Bộ phận sản xuất:
Bộ phận kỹ thuật Điện thoại: 024.39610170
·       Thiết kế  
·        KCS  
Bộ phận xưởng sản xuất Điện thoại: 024.39610022
·       Tổ cắt  
·       Tổ hàn  
·       Tổ sơn  
·       Tổ điện  
·       Tổ hoàn thiện  
Bộ phận bán hàng, kho vật tư
Bộ phận bán hàng, kho vật tư Điện thoại: 024.22171944
·       Bán hàng  
·       Kho cấp phát vật tư xưởng sản xuất  
Đơn vị thành viên trực thuộc:
Công ty Cổ phần Thiết bị áp lực Nồi hơi Đông Anh Điện thoại: 0241.3734276
Địa chỉ: Đường TS 10/8 KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh -Việt Nam