CATALOG - BROCHURE: Tải xuống

Catalog - Brochure: là cuốn tài liệu được Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh biên soạn nhằm giới thiệu Công ty với Quý khách hàng. Bao gồm sơ lược quá trình hình thành phát triển, điểm mạnh, hình ảnh sản phẩm tiêu biểu: Nồi hơi đốt các loại, Bình chứa khí các loại, Bình LPG, Xyclo xi măng, thiết bị áp lực chế tạo theo yêu cầu, bản vẽ khách hàng...) và Các mặt hàng Kinh doanh chính.

Để biết thêm thông tin, chi tiết sản phẩm hoặc báo giá. Vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh: 024.39610170 / 024.39611397 / 024.39610022