Tổng quan bình áp lực

Các khái niệm cơ bản: bình áp lực là gì, thông tin cần cung cấp khi mua bình, lưu ý khi sử dụng...

Bình chứa khí, bình áp lực, bình khí nén

Bình chứa khí, bình áp lực (air tanks) được bảo hành 39 tháng - Duy nhất tại Việt Nam

Bình chứa khí hóa lỏng LPG

Bình LPG được thiết kế, chế tạo theo tiêu chuẩn ASME - Mỹ. Bình LPG được bảo hành 12 tháng.