ĐT: +84-4-39610170 / 04.39611397 - Fax: +84-4-39611523
  
Tên đầy đủ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BÁP LỰC ĐÔNG ANH

Trụ sở chính công ty

Số 23 dốc Vân, xã Mai Lâm,  Đông Anh, Hà Nội