BÌNH CHỨA KHÍ HÓA LỎNG LPG

/


1. Công dụng của bình LPG:

- Bình dùng để chứa và phân phối khí hoá lỏng LPG
- Bình được bảo hành trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bàn giao.

2. Vật liệu chế tạo:

- Chế tạo theo ASME - Section VIII - Division 1, TCVN 7704:2007; 8366:2010, vật liệu chế tạo bằng thép chuyên dùng 16Mn hoặc tương đương:

- Hai chỏm cầu của bình được vê miết theo tiêu chuẩn áp lực bằng thép 16Mn

- Thân trụ bình được cuốn hàn trên giá quay tự động, dày 14

- Ống khí vào ra, xả bằng ống thép không hàn C20- GB 3087-2008

- Dây hàn bình loại NA 71-T1 có lớp thuốc bảo vệ.

- Đầu vào và đầu ra của bình được hàn bằng que hàn áp lực KR 3000 Hàn Quốc/Malaysia

- Mặt bích bình được chế tạo theo tiêu chuẩn JIS B2220 - 10K ¸20K.
3. Tìm hiểu thêm các mục bình áp lực

1. Tổng quan bình áp lực ( http://noihoidonganh.com/binh-ap-luc/tong-quan-binh-ap-luc.html )
2, Bình chứa khí, bình áp lực ( http://noihoidonganh.com/binh-ap-luc/binh-chua-khi-binh-ap-luc.html)
[ http://noihoidonganh.com/binh-ap-luc/binh-chua-khi-hoa-long-lpg.html ]

​Liên hệ với chúng tôi : 024.39610170 / 024.39611397 / 024.39610022

Hình ảnh


Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình LPG

Bình chứa khí LPG nito hóa lỏng

Bình chứa khí LPG nito hóa lỏng

Bình chứa khí LPG nito hóa lỏng

Bình chứa khí LPG nito hóa lỏng

Bình chứa khí LPG nito hóa lỏng

Bình chứa khí hóa lỏng LPG 45m3

Bình chứa khí LPG 45m3

Bình chứa khí hóa lỏng LPG

Video